Scroll Top
บริการอาชีพ

โครงการฝึกอาชีพ

อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ “การทำสบู่ล้างหน้ากลีเซอรีนน้ำผึ้งทองคำ ณ สำนักงานเขตบางรัก

จัดอบรมอาชีพทาสีให้แก่ชุมชน “โครงการอบรมอาชีพทาสีอาคาร”

จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพ สอนตัดผมโดยมืออาชีพ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านร่วมเกื้อ

ฝึกอาชีพ มอบอุปกรณ์การทำขนมเค้ก ให้กับเด็กพิการที่โรงเรียนปัญญานุกูล จ.น่าน

เปิดศูนย์ฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน บ้านโป่งไฮ จ.เชียงราย

ฝึกอาชีพ มอบจักรเย็บผ้า และสอนการเย็บผ้า ให้แก่แม่บ้าน อ.โป่งโฮ จ.เชียงราย

ฝึกอาชีพคนพิการ มอบอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

ส่งเสริมอาชีพ มอบร้านโชห่วยให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีกิจกรรม เพื่อประกอบอาชีพ ที่ จ.สระแก้ว

ส่งเสริมอาชีพ มอบทุนให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีกิจกรรม เพื่อประกอบอาชีพ

โครงการมอบรางวัลอาชีพดีเด่น

ครูศรีนวล แก้วประดิษฐ์ ครูดีเด่น โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม คุณอำนาจ จานสี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คุณเจริญ ชื่นสมทรง เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์

คุณสมหมาย โพธิ์เจริญ พนักงานทำสวน สวนลุมพินี

มอบโล่อาชีพดีเด่น ให้แก่ตำรวจ และพนักงานกวาดถนน ในเขตบางรัก

โครงการเยี่ยมชมอาชีพ

เยี่ยมชมโรงงานเบียร์ไฮเนเก้น จ.นนทบุรี

เยี่ยมชมโรงงานนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)

เยี่ยมชมโรงงานสุนทร
เมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด ของ อน.ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี

เยี่ยมชมโรงงานเบียร์ไฮเนเก้น จ.นนทบุรี

เยี่ยมชมโรงงานนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)

เยี่ยมชมโรงงานสุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด ของ อน.ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี

เยี่ยมชมโรงงานเบียร์ไฮเนเก้น จ.นนทบุรี

เยี่ยมชมโรงงานนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)

เยี่ยมชมโรงงานสุนทร
เมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด ของ อน.ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี

เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์บูรณาการ Nova Vida Medical Center

เยี่ยมชมโรงงานทำไวน์

เยี่ยมชมฟาร์มไก่ และ ไร่วนิดา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี