Scroll Top
ร่วมบริจาค

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกับเรา

มูลนิธิโรตารีบางรักเปลี่ยนการบริจาคของท่านให้เป็นโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่เปลี่ยนชีวิตให้กับผู้คนและสังคม ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินสบทบทุนช่วยเหลือโครงการต่างๆ ได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์
ชื่อบัญชี: สโมสรโรตารีบางรัก
เลขที่บัญชี: 1470363407

เป้าหมายของเรา

พันธกิจของมูลนิธิโรตารี คือ การช่วยให้โรแทเรียนสามารถเสริมสร้างความเข้าใจกันในโลก ความปรารถนาดี และสันติภาพ ด้วยการพัฒนาสุขภาพ การสนับสนุนด้านการศึกษา และการบรรเทาความยากจน

คำขวัญของมูลนิธิโรตารี

 คำขวัญของมูลนิธิโรตารี คือ การทำความดีในโลก