Scroll Top
บริการเยาวชน

โครงการสนามเด็กเล่น

มอบเครื่องเล่นเด็ก ให้สนามเด็กเล่น ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี

โครงการเติมสี เติมทราย ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี สนามเด็กเล่น ลานตะวันยิ้ม

โครงการเติมสี เติมทราย ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี สนามเด็กเล่น ลานตะวันยิ้ม

โครงการเล่านิทาน

ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สาขาวรรณกรรมสำหรับ มศว. และ กทม. จัดกิจกรรม “โครงการเล่านิทาน ณ ลาน ตะวันยิ้ม สวนลุมพินี” เล่านิทานให้เด็กฟัง ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์

ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สาขาวรรณกรรมสำหรับ มศว. และ กทม. จัดกิจกรรม “โครงการเล่านิทานลานรื่นรมย์ สวนร่มเกล้า ”

ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สาขาวรรณกรรมสำหรับ มศว. และ กทม. จัดกิจกรรม “โครงการเล่านิทาน โรงเรียนวรรณวิทย์ เล่านิทานให้เด็กฟัง ทุกวันพุธ

โครงการเลี้ยงอาหารเด็ก

ร่วมกับกองทุนพิชิต ดิเรก ฐาปนาพงษ์ และผู้การบุญชัย เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของจำเป็น พร้อมทุนการศึกษาแด่น้องผู้ด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ขนม ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ธาตุทอง

เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ขนม ณ โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง

โครงการหยอดโปลิโอ

ร่วมรณรงค์หยอดวัคซินป้องกันโรคโปลิโอ ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา และโรงเรียนในเขตบางรัก

ร่วมรณรงค์หยอดวัคซินป้องกันโรคโปลิโอ ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา และโรงเรียนในเขตบางรัก

ร่วมรณรงค์หยอดวัคซินป้องกันโรคโปลิโอ ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา และโรงเรียนในเขตบางรัก

โครงการมอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา - วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

มอบทุนการศึกษา - สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น TNI

มอบทุนการศึกษา - โรงเรียนวรรณวิทย์

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน

รับดูแลเยาวชนแลกเปลี่ยน สโมสรคู่มิตร RC Jeon-Ju South ประเทศเกาหลี

รับดูแลเยาวชนแลกเปลี่ยน สโมสรคู่มิตร RC Shin-Jeju ประเทศเกาหลี

รับดูแลเยาวชนแลกเปลี่ยน สโมสรคู่มิตร RC Shin-Jeju ประเทศเกาหลี