บริการสโมสร

งานมิตรภาพสังสรรค์ Family Night

จัดกิจกรรมมิตรภาพ Bang Rak Family Night ณ ร้านอาหารคาเฟ่ เดอ ลาว

จัดกิจกรรมมิตรภาพ Bang Rak Family Night ณ โรงแรมศิริสาทร ถนนศาลาแดง

จัดกิจกรรมมิตรภาพ Bang Rak Family Night ณ ร้านอาหารคาเฟ่ เดอ ลาว

จัดกิจกรรมมิตรภาพ Bang Rak Family Night ณ โรงแรมเลอเมอเรเดียล

จัดกิจกรรมมิตรภาพ Bang Rak Family Night ณ ห้องอาหารตะลิงปลิง

จัดกิจกรรมมิตรภาพ Bang Rak Family Night ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า

จัดประชุมใหญ่ประจำปี & ฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปี

จัดประชุมใหญ่ประจำปี & ฉลองคริสต์มาสและปีใหม่

จัดประชุมใหญ่ประจำปี & ฉลองคริสต์มาสและปีใหม่

จัดประชุมใหญ่ประจำปี & ฉลองคริสต์มาสและปีใหม่

ทอดกฐินสามัคคีประจำปี

จัดทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

จัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระเจ้าเม็งราย จ.เชียงใหม่

จัดทอดกฐินสามัคคี เพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ณ วัดลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

จัดอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิกทุกเดือน

จัดอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิก

จัดอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิก

จัดอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิก

แสคงความยินดีในโอกาสพิเศษต่างๆ

รทร.ชฎาวรรณ คังคะเกตุ ในโอกาสได้รับรางวัลนักทรัพยากรดีเด่นแห่งประเทศไทย

อน.สุนันทา สมบุญธรรม ในการรับรางวัลอันทรงเกียรติ "ผู้ส่งเสริมคุณค่าชุมชนดีเด่น" หรือ Community Award 2017 มอบโดย ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

รทร.กรกนก ศุภวโรภาส ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

อกบร.ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2564

เยี่ยม อน.ศิริชัย สิมะสกุล ในโอกาสหายป่วยจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

อน.พิกุล วราภาคย์ ในโอกาสหายป่วยจากข้อเท้าพลิก

เยี่ยม อน.ชัยยศ พิเชฐโชติ ในโอกาสหายป่วย

เยี่ยม อน.สถาพร ชินะจิตร ในโอกาสหายป่วย

เยี่ยม อน.สิทธิโชค ศรีเจริญ ในโอกาสหายป่วย