Scroll Top
โรตารีคืออะไร
 • โรตารี เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ที่มีสมาชิกเป็นนักธุรกิจและผู้นำด้านวิชาชีพจากทั่วโลก ผู้ซึ่งให้บริการเพื่อมนุษยชาติ สนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมในทุกวิชาชีพ และช่วยส่งเสริมไมตรีจิตและสันติภาพในโลก
 • โรตารี เป็นสโมสรบริการแห่งแรกของโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1905 ที่นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • โรตารี มีสมาชิกหญิง-ชาย ที่มีจิตใจในการให้บริการทั่วโลก กว่า 1.23 ล้านคน มีสโมสรกว่า 35,000 สโมสร ในเกือบทุกประเทศในโลก
 • โรแทเรียน มีการประชุมอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์เพื่อสร้างมิตรภาพและทำโปรแกรมที่น่าสนใจ และให้ความรู้ในหัวข้อ เกี่ยวกับท้องถิ่นและของโลก
 • โรเทเรียน จะวางแผนและดำเนินโปรแกรมต่างๆ ที่ดีๆ อาทิ โปรแกรม เพื่อมนุษยชาติ การศึกษา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นโอกาส ในการสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นและชุมชนโลกของเรา 

วัตถุประสงค์ของโรตารี

โรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ เป็นพื้นฐานของความอุตสาหะอันมีคุณค่า โดยเน้นดังต่อไปนี้

ข้อ 1. สร้างความสนิทสนมกัน เพื่อเป็นโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์
ข้อ 2. ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม อันสูงส่งในธุรกิจ และวิชาชีพต่างๆ ยกย่องคุณค่าของอาชีพทั้งปวงที่มีประโยชน์ และให้โรแทเรียนประกอบอาชีพเป็นที่ยกย่อง เพื่อเป็นโอกาสบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม
ข้อ 3. สนับสนุนให้โรแทเรียนนำอุดมการณ์ แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ไปใช้

  • ในธุรกิจ
  • ในชีวิตส่วนตัว
  • และในชุมชน

ข้อ 4. ส่งเสริมความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติภาพ ระหว่างประเทศ ด้วยมิตรภาพของนักธุรกิจ และวิชาชีพทั่วโลกที่ร่วมในอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์วัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ มีความสำคัญเท่าเทียมกัน และจะต้องถือปฏิบัติไปพร้อมกัน