Scroll Top
ร่วมเป็นสปอนเซอร์

การเข้าเป็นสปอนเซอร์

ท่านสามารถเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์และพันธมิตรหลักในโครงการบำเพ็ญประโยชน์หรือร่วมบริจาคเงินสบทบทุนช่วยเหลือโครงการต่างๆ ได้โดยแสดงความประสงค์ที่สโมสรโรตารีบางรัก โทร 092-2568666, 086-0012483 อีเมล์ rotarybangrak2020@gmail.com

สปอนเซอร์และพันธมิตรหลักของเรา